Misiune si viziune

MISIUNEA GRĂDINIȚEI

Unitate preşcolară de prestigiu, Grădiniţa cu P.P.14 din Timişoara oferă şanse de integrare, cu succes, în clasa pregătitoare, tuturor copiilor care o frecventează, prin desfăşurarea unui process educaţional la standard ridicate şi ţinând cont de particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor de 3-6 ani.

Grădiniţa caută săs atisfacă nevoia fiecărui copil de a se simţi util, legat de alţii şi autonom.

Unitatea noastră se străduieşte să asigure fiecărui copil condiţiile pentru cea mai bună, complete şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi colaborare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copii. Pregătirea psiho-pedagogică, metodică şi practică a  educatoarelor garantează realizarea obiectivelor propuse.

”SĂ NE DĂM TOATĂ SILINȚA SĂ FACEM DIN COPIL UN OM ȘI UN CARACTER !”

 

VIZIUNEA GRĂDINIȚEI

Ca parte integrată a sistemului de învățământ românesc ,grădinița noastră își propune inițierea și dezvoltarea activităților care vizează egalizarea șanselor prin educație , asigurarea calității educației , dezvoltarea capacității preșcolarilor de a învăța din tot ce-I înconjoară.

În contextual descentralizării, întărirea capacității pentru asumarea responsabilităților și creșterea capacității pentru elaborarea și gestionarea proiectelor , reprezintă condiții obligatorii pentru ca organizația școlară să devină principalul factor de decizie , pe baza implicării și consultării tuturor factorilor sociali interesați .

” ÎMPREUNĂ CONSTRUIM VIITORUL COPIILOR DUMNEAVOASTRĂ !”